* قابل توجه دارندگان کارت های زیبا موج !!! (متن خبر را ملاحظه فرمایید.)

 *** قابل توجه دارندگان کارت های زیبا موج !!!
 
1- کلیه دارندگان کارت های زیبا موج نوین ازین پس می توانند در هنگام خرید ، به جای وجه نقد به تعداد مبلغ فاکتور (بدون لحاظ هیچ گونه تخفیف) کارت زیبا موج ارائه نمایند.
2- تنها کارت هایی قابل قبول است که دارای تاریخ اعتبار باشند.
3- همانطور که در بند یک اعلام گردید دارندگان کارت های زیبا موج چه در زمان حراج و چه در ایام عادی دارای هیچ گونه تخفیف نمی باشند.
4- در صورتی که دارندگان کارت زیبا موج در هنگام خرید به تعداد کافی کارت جهت تسویه مبلغ فاکتور نداشته باشند، لازم است مانده حساب را به صورت نقدی پرداخت نمایند.

*روزهایتان آرام و شاد*