*** افتتاح شعبه جدید چرم و کفش شیفر در خیابان احمد آباد مشهد مقدس !!!