***** عرضه لباس های چرمی زنانه و مردانه، برای اولین بار در شعب منتخب شیفر *****