***تخفیف کلیه البسه چرمی زنانه و مردانه به 50% افزایش یافت.***