شعبه رشت

1-رشت: خیابان ملت- روبروی رستوران شهربازی- ساختمان پارک شرقی- تلفن: 33366755-013

 
2-رشت: گلسار-میدان صابرین- جنب بانک سامان-تلفن: 33111767- 013